Дата публікаціїї документа:

Особлива інформація емітента цінних паперів (електронний документ №01-2/0519 за 07.12.2022 ріку).

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента (вихідний реєстраційний номер електронного документа №01-2/0519 від 07.12.2022 року).

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента