Дата публікаціїї документа:

Особлива інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента (дата документа 18 квітня 2018 року )

Особлива інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента та Відомості про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Дата підписання документа 18 квітня 2018 року )