Дата документа:

Бюлетень для кумулятивного голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів призначених на 30.11.2022 року.

Приватного акціонерного товариства «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН»(ідентифікаційний код – 14308747)

Питання порядку денного :

№6 «Обрання Наглядової ради Товариства»

№9 «Обрання Ревізійної комісії Товариства»

Завантажити файл Бюлетеня