Дата документа:

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «НВП Сатурн» у 2016 році.

ШАНОВНІ акціонери Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче Підприємство «САТУРН»!

Публічне акціонерне товариство «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН» (код ЄДРПОУ 14308747, місцезнаходження: 03148, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд.2-Б) (надалі Товариство) повідомляє:

позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН» відбудуться 12.05.2016 року об 11.00 за адресою: 03148, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд.2-Д, 2 поверх головного корпусу (приміщення конференц-залу).

Реєстрація акціонерів (їх представників), які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, відбудеться у день проведення загальних зборів акціонерів:
з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення загальних зборів (фойє конференц-залу).

Дата, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів:
на 24.00 год. 05 травня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (ПОРЯДОК ДНЯ):

1. Прийняття рішень щодо процедурних питань проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів).

2. Про зміну типу товариства з «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО САТУРН» на «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО САТУРН» .

3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв’язку із зміною типу Товариства.

4. Про державну реєстрацію Статуту Товариства.

5. Внесення змін до Положення Товариства шляхом викладення їх у новій редакції (Положення про загальні збори Товариства, положення про Наглядову раду Товариства, положення про Виконавчий орган Товариства та положення про Ревізійну комісію Товариства).

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

7. Обрання членів Наглядової Ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) із членами Наглядової Ради.

8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) із членами Ревізійної комісії.

10. Обрання голови правління Товариства. Затвердження умов трудового договору (контракту), укладеного з ним, встановлення винагороди.

11. Затвердження статутів дочірніх підприємств Товариства, що викладені у новій редакції.

12. Про використання Товариством кредитних ліній, що надаються банками.

13. Про попереднє схвалення суттєвих правових рішень.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Акціонери Товариства до дати проведення Загальних зборів акціонерів мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства за адресою: м. Київ, проспект Леся Курбаса, 2-Б, 6 поверх інженерного корпусу, кім. №64 (по вівторках та четвергах з 10:00 до 11:30).

У день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у місці проведення Загальних зборів акціонерів: м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд.2-Д, 2 поверх головного корпусу (приміщення конференц зали).

Додатково, з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 12 травня 2016 року, можна ознайомитись, звернувшись до офіційного сайту ПАТ «НВП «Сатурн»: www.jssaturn.com

Посадовцем Товариства, відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, є начальник бюро відділу договірної роботи Полторацька Любов Макарівна.

Телефон для довідок: (044) 403-09-18 , 403-08-09.

Голова Наглядової Ради

ПрАТ «НВП« САТУРН »_____________ 

Повернутися до Категории: Новини