Дата документа:

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться 30 листопада 2022 року. Та проекти решень.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН» (далі – Товариство, ідентифікаційний код 14308747, місцезнаходження: проспект Леся Курбаса, будинок. 2-Б, м. Київ, Україна, 03148) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

Загальні збори будуть проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (надалі – Тимчасовий порядок).

Дата та час проведення Загальних зборів: 30 листопада 2022 року

Дата складання списку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 листопада 2022 станом на 24 годину.

Повний текст дивіться нижче:

Завантажити файл с ЕЦП (Електронний цифровий підпис)