Дата публікаціїї документа:

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік (електронний документ №01-2/0199 від 25.04.2023 року).

Річна інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента цінних паперів за 2022 рік (вихідний реєстраційний номер електронного документа №01-2/0199 від 25.04.2023 року).

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік